Digesttt/ رادیو دایجست

Digesttt/ رادیو دایجست

فرشاد محمودی

© Copyright 2018 All rights reserved.

Open in iTunes View RSS Feed

Digesttt/ رادیو دایجست

پادکست دایجست مسائل نسبتاٌ پیچیده دنیای اطراف مارا به زبانی بسیار ساده و خودمانی برای شما تعریف میکند
Title Date Listen Download
قسمت هجدهم: ایدز Jan 14, 2019 Listen Download
قسمت هفدهم: جمهوری خواهان و دموکرات ها Dec 4, 2018 Listen Download
قسمت شانزدهم: سرطان چیست؟ Nov 4, 2018 Listen Download
قسمت پانزدهم: تاریخ پول- بخش دوم Oct 6, 2018 Listen Download
قسمت پانزدهم: تاریخ پول- بخش دوم Oct 6, 2018 Listen Download
( قسمت چهاردهم: تاریخ پول ( بخش اول Sep 22, 2018 Listen Download
( قسمت چهاردهم: تاریخ پول ( بخش اول Sep 22, 2018 Listen Download
( قسمت چهاردهم: تاریخ پول ( بخش اول Sep 22, 2018 Listen Download
​​قسمت سیزدهم: بحران کم آبی ایران چگونه شکل گرفت و چه ابعادی دارد؟ Aug 13, 2018 Listen Download
​​قسمت سیزدهم: بحران کم آبی ایران چگونه شکل گرفت و چه ابعادی دارد؟ Aug 13, 2018 Listen Download
​​قسمت سیزدهم: بحران کم آبی ایران چگونه شکل گرفت و چه ابعادی دارد؟ Aug 13, 2018 Listen Download
قسمت دوازدهم: ماجرای فروپاشی اقتصادی سیاسی ونزوئلا Jul 16, 2018 Listen Download
قسمت دوازدهم: ماجرای فروپاشی اقتصادی سیاسی ونزوئلا Jul 16, 2018 Listen Download
قسمت دوازدهم: ماجرای فروپاشی اقتصادی سیاسی ونزوئلا Jul 16, 2018 Listen Download
قسمت یازدهم : فراماسونری چیست و چه رازی را در خود پنهان دارد؟ Jun 13, 2018 Listen Download
قسمت یازدهم : فراماسونری چیست و چه رازی را در خود پنهان دارد؟ Jun 13, 2018 Listen Download
قسمت یازدهم : فراماسونری چیست و چه رازی را در خود پنهان دارد؟ Jun 13, 2018 Listen Download
قسمت دهم : نگاهی اجمالی به برنامه هسته ای ایران از آغاز تا خروج آمریکا از برجام May 18, 2018 Listen Download
قسمت دهم : نگاهی اجمالی به برنامه هسته ای ایران از آغاز تا ترک آمریکا از برجام May 18, 2018 Listen Download
قسمت دهم : نگاهی اجمالی به برنامه هسته ای ایران از آغاز تا خروج آمریکا از برجام May 18, 2018 Listen Download
قسمت دهم : نگاهی اجمالی به برنامه هسته ای ایران از آغاز تا خروج آمریکا از برجام May 18, 2018 Listen Download
قسمت نهم : ماشین اقتصاد چگونه کار می کند؟ Apr 29, 2018 Listen Download
قسمت نهم : ماشین اقتصاد چگونه کار می کند؟ Apr 29, 2018 Listen Download
قسمت نهم : ماشین اقتصاد چگونه کار می کند؟ Apr 29, 2018 Listen Download
قسمت نهم : ماشین اقتصاد چگونه کار می کند؟ Apr 29, 2018 Listen Download
قسمت هشتم: سوریه، جهنمی روی زمین/ چه بر سر این سرزمین آمد؟ Apr 19, 2018 Listen Download
قسمت هشتم: سوریه، جهنمی روی زمین/ چه بر سر این سرزمین آمد؟ Apr 19, 2018 Listen Download
قسمت هشتم: سوریه، جهنمی روی زمین/ چه بر سر این سرزمین آمد؟ Apr 19, 2018 Listen Download
قسمت هشتم: سوریه، جهنمی روی زمین/ چه بر سر این سرزمین آمد؟ Apr 19, 2018 Listen Download
قسمت هفتم: دگرباشان (ال.جی. بی.تی) / نگاهی اجمالی به ماهیت و روند زندگی دگر باشان Apr 19, 2018 Listen Download
قسمت هفتم: دگرباشان (ال.جی. بی.تی) / نگاهی اجمالی به ماهیت و روند زندگی دگر باشان Apr 19, 2018 Listen Download
قسمت هفتم: دگرباشان (ال.جی. بی.تی) / نگاهی اجمالی به ماهیت و روند زندگی دگر باشان Apr 19, 2018 Listen Download
قسمت هفتم: دگرباشان (ال.جی. بی.تی) / نگاهی اجمالی به ماهیت و روند زندگی دگر باشان Apr 19, 2018 Listen Download
قسمت ششم: پولشویی/ یکی از پیچیده ترین جرائم دنیا چگونه انجام می شود؟ Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت ششم: پولشویی/ یکی از پیچیده ترین جرائم دنیا چگونه انجام می شود؟ Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت ششم: پولشویی/ یکی از پیچیده ترین جرائم دنیا چگونه انجام می شود؟ Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت ششم: پولشویی/ یکی از پیچیده ترین جرائم دنیا چگونه انجام می شود؟ Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت پنجم: جهان در سال 2017 Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت پنجم: جهان در سال 2017 Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت پنجم: جهان در سال 2017 Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت پنجم: جهان در سال 2017 Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت چهارم: بحران کره شمالی سر چیست و از کجا شروع می شود؟ Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت چهارم: بحران کره شمالی سر چیست و از کجا شروع می شود؟ Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت چهارم: بحران کره شمالی سر چیست و از کجا شروع می شود؟ Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت چهارم: بحران کره شمالی سر چیست و از کجا شروع می شود؟ Apr 3, 2018 Listen Download
قسمت سوم: هرآنچه از بیت کوین باید بدانید./ انقلابی در سیستم پولی Mar 5, 2018 Listen Download
قسمت سوم: هرآنچه از بیت کوین باید بدانید./ انقلابی در سیستم پولی Mar 5, 2018 Listen Download
قسمت سوم: هرآنچه از بیت کوین باید بدانید./ انقلابی در سیستم پولی Mar 5, 2018 Listen Download
قسمت سوم: هرآنچه از بیت کوین باید بدانید./ انقلابی در سیستم پولی Mar 5, 2018 Listen Download
قسمت دوم: برکسیت چیست وچگونه به وجود آمد؟ / بزرگترین تصمیم تاریخ معاصر انگلستان Mar 5, 2018 Listen Download
قسمت دوم: برکسیت چیست وچگونه به وجود آمد؟ / بزرگترین تصمیم تاریخ معاصر انگلستان Mar 5, 2018 Listen Download
قسمت دوم: برکسیت چیست وچگونه به وجود آمد؟ / بزرگترین تصمیم تاریخ معاصر انگلستان Mar 5, 2018 Listen Download
قسمت دوم: برکسیت چیست وچگونه به وجود آمد؟ / بزرگترین تصمیم تاریخ معاصر انگلستان Mar 5, 2018 Listen Download
قسمت اول: تلاشی پیوسته برای استقلال/ ماجرای استقلال کاتالونیا از اسپانیا Mar 1, 2018 Listen Download
قسمت اول: تلاشی پیوسته برای استقلال/ ماجرای استقلال کاتالونیا از اسپانیا Mar 1, 2018 Listen Download
قسمت اول: تلاشی پیوسته برای استقلال/ ماجرای استقلال کاتالونیا از اسپانیا Mar 1, 2018 Listen Download
قسمت اول: تلاشی پیوسته برای استقلال/ ماجرای استقلال کاتالونیا از اسپانیا Mar 1, 2018 Listen Download

Comments (0)

Please login to comment.

Sign in

Don't have an account yet?

Register